Logo
Team - Icon - Taal en leer - Transparant

Taal- en leerteam

← Teams overzicht

De collega’s binnen dit team spitsen zich toe op de behandeling van kleuters en kinderen met talige en/of schoolse problemen. Vaak komen deze problemen ook samen voor.

De taalontwikkeling van een kleuter verloopt volgens verschillende stadia. Bij sommige kinderen zien we een vertraagd of afwijkend verloop in deze ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten en dit kan zowel bij het begrijpen als het spreken optreden.

Sommige kinderen hebben het moeilijk met schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Een achterstand kan vaak met extra ondersteuning en bijsturing verholpen worden, dan spreken we van een leerachterstand. Een leerstoornis is vaker persistent (vb. dyslexie, dyscalculie, dysorthografie). Hierbij wordt aanvullend compenserend gewerkt: rekening houden met de capaciteiten en mogelijkheden van het kind binnen een specifiek leerdomein. Een nauwe samenwerking met de school is hierbij belangrijk.