Logo

Visie

Onze groepspraktijk bestaat uit 4 gespecialiseerde teams die zich elk focussen op een specifiek domein. Enerzijds kan elke therapeut zich zo verdiepen in enkele specifieke stoornissen, anderzijds krijgen we door regelmatig onderling overleg ook telkens input van de andere collega’s binnen hetzelfde team.