Logo

De praktijk werd opgericht in 2005 onder de naam Logopediepraktijk L. Van Brussel en groeide de laatste jaren steeds verder uit tot een gemotiveerd team van 7 collega's onder de naam Logopedieteam Gent. Dankzij regelmatig overleg, gericht onderzoek en regelmatige bijscholingen staan wij garant voor een vlotte, kwalitatieve en individuele behandeling.

We starten steeds met een persoonlijk anamnesegesprek en een gericht onderzoek om de eventuele problemen in kaart te brengen. Indien aangewezen kan daarna individuele logopedische therapie opgestart worden. Overleg met school, orthodont, huisarts ... is steeds mogelijk.

Aangezien wij geconventioneerde logopedisten zijn, is het honorarium en het terugbetalingstarief van een behandeling wettelijk vastgelegd. Voor een groot aantal stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit, neem gerust contact met ons op bij verdere vragen hieromtrent of surf naar www.riziv.fgov.be.

Specifieke ervaring is belangrijk, het geeft je als cliënt een zekerder gevoel om bij een therapeut met kennis van zaken terecht te komen. Heb je vragen rond vb. neuro-motorische ontwikkelings-stoornissen bij baby's ... dan zullen we je doorsturen naar collega's die deze specialisatie wel hebben.

Bij neurologische problematieken zijn huisbezoeken steeds mogelijk regio Gent, binnen een straal van 10 km.

Taal- articulatie en leerstoornissen kunnen ook op school behandeld worden, mits toestemming van directie en CLB. Stottertherapie kan niet doorgaan op school aangezien dit niet is aangewezen bij deze problematiek.

Praktijk - Afbeelding