Welkom op onze website www.logopedie-gent.be.

Wij zijn een gespecialiseerde logopediepraktijk in Gent en samen met 5 collega's vormen we een enthousiast logopedisch team.

We kiezen er voor om steeds te vertrekken vanuit een bio-psycho-sociaal model en om ons elk te verdiepen in enkele specifieke stoornissen en een andere doelgroep. Door ons elk verder te specialiseren binnen ons eigen domein, kunnen we beter geïndividualiseerd en evidence- based handelen.

Via deze weg willen we u laten kennismaken met onze logopedische groepspraktijk te Gent. Op deze website kan u onze verschillende specialisaties terugvinden, alsook een korte uitleg over onze werking.

Aarzel niet om contact op te nemen bij specifieke vragen of voor verdere informatie!


Lore, Ellen, Celine, Lieselot en Linde